parallax background
ماهیت موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران،‌ علمی- پژوهشی است. از این رو پژوهش از فرایندهای اصلی موزه است و اساس کلیه فعالیت ها و محصولات موزه شامل رویدادها، کنفرانس ها، ‌نشست های تخصصی،‌ جشنوراه، بزرگداشت ها، آثار نمایشگاهی و...، بر پژوهش علمی دقیق و بروز استوار است.
تهیه محتوی و پشتیبانی پژوهشی از فعالیت های موزه توسط معاونت پژوهش و فناوری موزه صورت می-گیرد. مدیریت امور پژوهش وظیفه پیگیری امور و پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی را بر عهده دارد.
نقش مدیریت ترویج علم و فناوری تهیه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های ترویجی موزه است.
اداره فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای،‌ توسعه زیرساخت ها جهت استفاده از ابزار دیجیتال و فعالیت موزه در فضای مجازی از اهم وظایف این اداره است.
گروه نوآوری جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات موزه،‌ ابزار و روش های جدید را شناسایی و در یک همکاری نزدیک در اختیار تمام واحدهای موزه قرار می دهد.
همکاری پژوهشگران موزه با دانشگاه ها و پژوهشگاه های مرتبط داخلی و بین المللی از اولویت های موزه است. لذا ما همکارانی از دانشگاه ها داریم که به صورت پروژه ای با ما در اجرای فعالیت ها همکاری می کنند.